Zaświadczenie może pomóc przedsiębiorcom uniknąć kar 

Sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 bardzo utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia realizację dostaw przedsiębiorcom, którzy współpracują z zagranicznymi firmami. Jak mogą uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów? Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie wydaje „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”, które pomaga zwolnić od odpowiedzialności kontraktowej lub odpowiedzialności z tytułu przekroczenia terminów odprawy czasowej. 

Jak przedsiębiorca może uzyskać dokument? Należy złożyć wniosek w KIG w Biurze Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie KIG (ul. Trębacka 4, Warszawa) lub online, wysyłając dokumenty na adres: legalizacja@kig.pl.

Po złożeniu wniosku elektronicznie przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów dokumentów przy odbiorze zaświadczenia. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie KIG w zakładce Zaświadczenia: https://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/

Zaświadczenie można uzyskać w języku polskim i angielskim, a w razie potrzeby również w innych językach. Koszt wystawienia zaświadczenia zależy od złożoności wnioskowanej sprawy i wynosi od 300 do 600 zł (w przypadkach skomplikowanych dotyczących spraw o dużych wartościach kontraktowych do 1200 zł).

Średni czas oczekiwania na zaświadczenie, w zależności od skomplikowania sprawy, wynosi standardowo od kliku dni do dwóch tygodni. Czas oczekiwania zależy od kompletności przekazanej dokumentacji. Zaświadczenie można odebrać osobiście w siedzibie KIG lub zostanie przesłane pocztą.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: