Zezwolenie wojewody na realizację kolejnych odcinków dróg na Mazowszu

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 Płońsk -  Czosnów na odc. Płońsk Północ (Siedlin) – Załuski oraz zezwolił na realizację budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odc. Płońsk-Czosnów.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzje mają nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów będzie realizowana na terenie gmin: Płońsk i Załuski w pow. płońskim. Celem przedsięwzięcia jest m.in. poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych. Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój gospodarczy.

Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. W miejscu obecnej dwujezdniowej DK7 powstanie także dwujezdniowa, ale z trzema pasami ruchu, ekspresowa S7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice, drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk-Czosnów będzie realizowana na terenie gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili odbywa się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Wpłynie to na poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę krajową docelowo powiązaną z drogą ekspresową.

Od 23 grudnia 2022 r. kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Na odcinku Modlin - Czosnów roboty w terenie rozpoczęły się na początku września 2022 r. na odcinku Załuski - Modlin pod koniec grudnia 2022 r. wykonawca rozpoczął roboty.

W przygotowaniu jest ostatni fragment, wlot S7 od północy do Warszawy i węzła na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S8. Jego realizację podzielono na dwa odcinki:

  • Czosnów - Kiełpin
  • Kiełpin – Warszawa

Droga ekspresowa S7 połączy województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Trasa spełnia funkcję ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej miasta: Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawa, Kielce, Kraków, Rabka.

Skomentuj artykuł: