Banki pomostowe zwolnione z podatku

Banki tworzone przez BFG w formie instytucji pomostowej, służącej do przeprowadzenia restrukturyzacji banku komercyjnego, będą zwolnione z podatku bankowego – wynika z opublikowanego dzisiaj przez MF projektu rozporządzenia.

Dzisiaj na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych. Projektowane rozporządzenie dotyczy zwolnienia z podatku bankowego banków tworzonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w formie instytucji pomostowej.

„Do instytucji pomostowej przenoszone są prawa majątkowe banku w restrukturyzacji, który przed podjęciem działań przymusowej restrukturyzacji w związku z wdrożonym planem naprawy objęty był zwolnieniem z podatku od niektórych instytucji finansowych” – podano w Ocenie Skutków Regulacji.

Zaznaczono tam, że zwolnienie obejmie wyłącznie banki, które zostaną utworzone przez BFG, „natomiast nie będzie dotyczyło banków krajowych przejętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w celu utworzenia instytucji pomostowej. Dodano także, że obecnie z podatku są zwolnione instytucje, objęte planem naprawy, a instytucja pomostowa jest kontynuatorem banku objętego planem naprawy. Wskazano także, że planowane jest zapisanie takiego zwolnienia w ustawie.

W OSR wskazano także, że nie ma możliwości przewidzenia, ile instytucji zostanie docelowo objętych zwolnieniem, ale „aktualnie definicję spełnia 1 podmiot”.

Chodzi o bank, utworzony przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych, do którego zostały wniesione aktywa Getin Noble Banku (z wyjątkiem kredytów frankowych), którego przymusową restrukturyzację rozpoczęto 30 września 2022 r. Powstała w ten sposób instytucja nosi nazwę VeloBanku.

MF w OSR prognozuje, że zwolnienie oznacza utratę przez budżet państwa 120 mln zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło

Skomentuj artykuł: