KOWR wypłaci rolnikom 19 mln zł

Ponad 19 mln zł rekompensaty wypłaci za 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Rekompensaty

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dzień 1 września 2023 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 536 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę ok. 24,3 mln zł. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków do realizacji pozostały 462 wnioski na kwotę ponad 19 mln zł.

Nabór wniosków o wypłatę rekompensat w ramach Funduszu trwał od 1 do 31 sierpnia 2023 r. O pomoc mogli ubiegać się producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od firm skupujących, które w roku 2022 stały się niewypłacalne. Wnioski o wypłatę rekompensat należało złożyć w oddziale terenowym KOWR.

W pracach rządu w tym tygodniu pojawił się projekt rozporządzenia, w którym proponuje się stawka rekompensaty w tym roku była w wysokości 100 proc. zgłoszonych przez rolników należności. Stawka ta ustalana jest na podstawie kwoty rekompensat wynikających ze złożonych wniosków o rekompensatę i kwoty dostępnych środków na ich wypłatę. Fundusz Ochrony Rolnictwa dysponuje w tym roku dotacją w wysokości 20 mln zł.

Przepisy o Funduszu Ochrony Rolnictwa obowiązują od 1 lipca 2023 r. Celem było ustawy stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Funduszem zarządza KOWR.

Według ustawy dochody FOR mają pochodzić z wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, z odsetek od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ze środków finansowych odzyskanych przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących.

Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: