Spore spadki w przewozie towarów koleją. Widać spowolnienie

Grupa towarów z dominującym udziałem węgla kamiennego odnotowała największy spadek pod względem przewiezionej masy w ciągu pierwszego kwartału 2024 r. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r., transport węgla kamiennego spadł o ponad 6 mln ton - podał we wtorek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Urząd przekazał, że w pierwszym kwartale 2024 r. pociągi towarowe w Polsce przewiozły blisko 54,2 mln ton ładunków, z czego 16,1 mln ton ładunków z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, czyli o 27,7 proc. mniej w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r. Udział tej grupy w przewozie ładunków spadł do 30,5 proc. z 37,1 proc. w pierwszym kwartale 2023 r.

W pierwszym kwartale 2023 r. pociągi towarowe w Polsce przewiozły 60,5 mln ton ładunków.

Drugą grupą pod względem przewiezionej masy były, w czasie trzech pierwszych miesięcy tego roku, rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa. W pierwszym kwartale 2024 r. masa przewiezionych ładunków z tej grupy osiągnęła poziom 13,4 mln ton. W porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. był to spadek o 4,6 proc. Udział towarów z tej grupy w przewozach w pierwszym kwartale 2024 r. wyniósł 24,7 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale 2023 r. było to 23,2 proc.

Jak poinformował UTK, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r., jak również z czwartym kwartałem 2023 r., wzrost odnotowały takie grupy towarów jak: chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – o 18,5 proc. rok do roku oraz 18,8 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2023 r., wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych – odpowiednio o 54,3 proc. oraz 8,6 proc. oraz sprzęt transportowy – odpowiednio o 14,6 proc. oraz 42,1 proc.

Według UTK, na rynku kolejowych przewozów towarów widać spowolnienie – taki trend utrzymuje się od zeszłego roku.

"Wyniki również jasno wskazują na zmiany w zakresie struktury ładunków. W porównaniu z wynikami z 2023 r. widać mniejsze zapotrzebowanie na największą grupę towarów z węglem na czele. Dane o przemyśle wskazują na spadki zarówno w zakresie produkcji (w lutym i marcu 2024 r.), jak i sprzedaży tego surowca, które utrzymują się od początku roku. W niektórych miesiącach było to nawet kilkanaście procent spadku rok do roku. Z drugiej strony wzrasta transport chemikaliów i produktów chemicznych, tworzyw sztucznych, a także wyrobów z surowców niemetalicznych czy środków transportu"

 - dodano. 

Źródło

Skomentuj artykuł: