Kliencie, uważaj na bankowe zmiany

W najbliższy weekend (28-29 listopada) dojdzie do od dawna planowanego połączenia Alior Banku z T-Mobile Usługi Bankowe, o czym pisaliśmy na naszym portalu. Dojdzie do połączenia operacyjnego oddziałów, a proces ten potrwa do niedzieli do godz. 19.00. W tym czasie większość usług bankowych obu instytucji będzie czasowo niedostępna.

"Działania te mają na celu ujednolicenie obsługi i produktów dotychczasowych klientów T-Mobile Usługi Bankowe, którzy po integracji będą mogli korzystać z pełnego portfolio produktów Alior Banku"

tłumaczy biuro prasowe Alior Banku.

Podczas planowanej integracji systemów informatycznych, klienci, zarówno T-Mobile Usługi Bankowe, jak i Alior Banku będą jednak mogli realizować transakcje kartami w sklepach, punktach usługowych, internecie oraz wypłacać środki z bankomatów. Dostępna będzie również możliwość wpłacania gotówki we wpłatomatach. Natomiast opcja sprawdzania salda w bankomatach będzie w tym czasie niedostępna. Z uwagi na brak dostępu do bankowości elektronicznej, bank zaleca, by klienci planujący zakupy w sklepach internetowych z wykorzystaniem usługi „Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe” lub „Płacę z Alior Bankiem” dokonali ich wcześniej, (przed przerwą techniczną). W przypadku planów zakupowych podczas przerwy technicznej, bank rekomenduje dokonywanie płatności kartami lub gotówką. Bank zaleca również, aby wszystkie ważne przelewy klienci zlecili – w miarę możliwości – z wyprzedzeniem. 

Alior Bank jest aktywny na rynku przejęć. Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego 1 kwietnia 2019 roku Alior Bank przejął Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Jaworzno (SKOK Jaworzno). Nastąpiło też połączenie działalności operacyjnej Alior Banku i działalności przejętej z Banku BPH oraz fuzja Meritum Banku z Alior Bankiem. Pojawiła się przy tym ważna informacja dla klientów posiadających rachunki przeniesione ze SKOK Jaworzno - o nadaniu rachunkom nowych numerów od 1 czerwca 2019 r. oraz o konieczności poinformowania nadawców przelewów (tj. pracodawców, ZUS, itp.) o zmianie numerów. Z uwagi na pandemię termin wygaszenia starych numerów rachunków przesunięty został z 1 czerwca 2020 r. na 1 września 2020 r., ale klienci nie powinni zapominać, że  przy bankowych fuzjach takie operacje są częste i wymagają aktywności z ich strony. Nowe numery rachunków klienci Alior Banku otrzymali w korespondencji lub mogą sprawdzić w bankowości elektronicznej, na wyciągach oraz otrzymać informację w placówce lub przez infolinię.

Dzięki fuzjom liczba klientów Alior Banku jest coraz większa.

Konsekwentnie pracujemy na rzecz wysokiej jakości produktów i usług, dopasowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki temu możliwe jest budowanie partnerskich, długotrwałych relacji z naszymi klientami. Doceniają oni bank zarówno za ofertę produktową, jak i za rozwiązania technologiczne. Solidny wynik w III kwartale jest również efektem konserwatywnego systemu zarządzania ryzykiem, który przyjęliśmy w II kwartale. Nowe kryteria mają zastosowanie do wszystkich segmentów produktów oferowanych przez Alior Bank. Wraz z rotacją dotychczasowego portfela kredytów, której horyzont nie jest odległy, nowy portfel kredytowy będzie miał coraz większy udział w portfelu ogółem kwartał do kwartału. To znacząco przełoży się na jakość naszych aktywów

mówi Iwona Duda, wiceprezes zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Liczba klientów indywidualnych banku wzrosła o blisko 200 tys. r/r, w III kw. zanotowano 6 proc. wzrost liczby nowych rachunków z kartą debetową oraz 4 proc. wzrost liczby klientów z systematycznymi wpływami.

Bank jest bezpieczny dla klientów. Pozycja płynnościowa jest utrzymywana również na bezpiecznym poziomie, co potwierdza wysoki poziom wskaźnika LCR, który wyniósł w trzecim kwartale 170 proc.

Przypomnijmy też o kolejnej fuzji - Bank BNP Paribas przyłącza BGŻOptima. Tu kłopoty mogą być w przyszłym miesiącu, bo zmianyt wejdą w życie dokladnie 4 grudnia br. Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju usług w ramach systemów GO, Bank BNP Paribas wyłączy stary system bankowości internetowej Pl@net, w którym działa BGŻOptima, a klientów przeniesie do nowego systemu – GOoptima. Po migracji zostaną utrzymane ograniczenia, wprowadzone 14 września br., w nabywaniu produktów i dostępności oferty. Szczegółowe informacje są już wysyłane do klientów.

W kontekście najniższych w historii stóp procentowych oraz rosnącej potrzeby zdalnego dostępu do usług, chcemy zaoferować klientom GOoptima szereg nowych możliwości, które oferują produkty i usługi dostępne w ramach ekosystemu GO po stronie BNP: GOonline i GOmobile. Jako pełnoprawni członkowie rodziny GO, będą oni mogli w pełni korzystać z całej gamy produktów bankowych i inwestycyjnych oraz wygodnego dostępu do nich z dowolnego miejsca

mówi Tomasz Dymowski, dyrektor zarządzający Pionu Produktów Detalicznych i Biznesowych w Banku BNP Paribas. 

Migracja będzie prosta. Nowy system będzie dostępny na docelowej stronie www.gooptima.pl. Klienci będą logować się do niego za pomocą dotychczasowego loginu do systemu Pl@net, nadając nowe hasło podczas pierwszego logowania. Zmianą będzie odświeżona szata graficzna systemu bankowości internetowej. W systemie GOoptima oferta produktów pozostanie ograniczona, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi we wrześniu br. – nie będzie możliwości nabywania nowych lokat, ani jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bank BNP Paribas przygotował duże ułatwienie dla osób będących jednocześnie klientami GOoptima oraz klientami banku. Dostęp do swoich produktów będą mieć zarówno poprzez stronę www.gooptima.pl – używając loginu GOoptima oraz poprzez bankowość GOonline na stronie www.bnpparibas.pl – korzystając z loginu banku.

W bankowości internetowej GOonline klient będzie miał możliwość przechodzenia między  profilami GOonline i GOoptima bez konieczności wylogowania się i ponownego logowania. Dzięki temu w GOonline, przy jednym logowaniu, będzie mógł wykonywać transakcje na wszystkich swoich produktach. Zobaczy swoje rachunki bankowe i inne produkty w BNP, a także – przełączając się na GOoptima – rachunki i lokaty GOoptima. Bez przełączania się będzie widział wszystkie fundusze inwestycyjne, niezależnie od tego czy były zakupione w GOoptima czy w Banku BNP Paribas. To daje możliwość dokonywania kolejnych nowych nabyć jednostek uczestnictwa z szerokiej palety funduszy, jak i transakcji posprzedażowych, np. odkupień. Wszystkie transakcje w systemie GOonline będą autoryzowane przy pomocy kodu SMS lub aplikacji mobilnej.

Logując się bezpośrednio do GOoptima, klient nie będzie mógł przełączyć się na profil BNP Paribas bez przelogowania. Zobaczy wszystkie rachunki oraz lokaty terminowe i fundusze inwestycyjne zakupione w GOoptima. Transakcje w systemie będą autoryzowane tak jak dotychczas w systemie Pl@net, czyli przy pomocy kodu SMS. Zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi we wrześniu br., klient posiadający dostęp tylko do systemu GOoptima nie będzie miał możliwości dokonania nowych nabyć funduszy inwestycyjnych, nie będą również dostępne odkupienia oraz zlecenia konwersji/zamiany. Po zainicjowaniu zlecenia nabycia, odkupienia lub konwersji, klient będący jednocześnie klientem Banku i GOoptima, otrzyma komunikat z przekierowaniem do GOonline. Z kolei dla klientów GOoptima, nie mających profilu po stronie GOonline, po zainicjowaniu dowolnej transakcji na funduszach i spełnieniu warunków przyjęcia zlecenia, zostanie wyświetlony formularz zamówienia zwrotnego kontaktu telefonicznego w sprawie danej transakcji.

Jednocześnie dostrzegamy potencjał rozwoju platformy inwestycyjnej oraz nowe możliwości współpracy z fintechami w ramach otwartej bankowości. Dlatego planujemy udoskonalać ofertę uwzględniającą potrzeby inwestycyjne tej grupy klientów w ramach prężnie rozwijanych usług GO

zapowiada Tomasz Dymowski.
Źródło

Skomentuj artykuł: