Michał Kurtyka: Osiągniemy neutralność klimatyczną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny

Europejski Zielony Ład, polityka UE w zakresie środowiska i klimatu, bioróżnorodność, jakość powietrza i COP25 to główne tematy unijnej Rady ds. Środowiska (ENVI), w której uczestniczyli minister klimatu Michał Kurtyka oraz wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński.

Michał Kurtyka, minister klimatu, podkreślił, że zgodnie z inicjatywą „Europejski Zielony Ład”, Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Polska nie kwestionuje tego celu, jednak neutralność klimatyczna do 2050 r. powinna się odnosić się do UE jako całości. Musimy pamiętać o różnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych poszczególnych krajów i wspierać się nawzajem w tych dążeniach. Biorąc pod uwagę nasz punkt wyjścia, droga dla nas będzie dłuższa i bardziej wymagająca. Jestem jednak pewien, że wdrażając projekty i nowe technologie w Polsce, będziemy mogli osiągnąć neutralność klimatyczną w drugiej połowie wieku zgodnie z porozumieniem paryskim, a tym samym przyczynić się do naszego wspólnego celu, jakim jest neutralność klimatu w UE do 2050 r. Naszym priorytetem powinno być upewnienie się, że dysponujemy narzędziami niezbędnymi do osiągnięcia naszych ambitnych celów. Aby to zrobić, musimy mieć plan i przygotować konkretne środki. Cieszy nas, że sprawiedliwa transformacja stała się jednym z głównych obszarów dyskusji na forum UE

 

powiedział.

Minister zwrócił też uwagę na problem utraty różnorodności biologicznej.

To zjawisko zagrażające społeczeństwom i gospodarkom świata. Działania na rzecz wyjścia z tego kryzysu powinny stać się priorytetem działań UE. Nie da się powstrzymać utraty bioróżnorodności, jeśli podejmowane działania ograniczać się będą tylko do obszaru ochrony przyrody. Niezbędne jest szersze spojrzenie, prowadzące do transformacji gospodarki w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i cyrkularnej oraz wzmocnienia włączania bioróżnorodności do wszystkich sektorów

stwierdził.

W trakcie Rady ENVI minister Kurtyka wziął także udział w lunchu ministrów UE, podczas którego omówiono przygotowany przez Europejską Agencję Środowiska raport „Środowisko dla Europy 2020 – stan i prognozy – SOER 2020”.

SOER 2020 to nieocenione źródło wiedzy, które pomogą właściwie kształtować politykę na rzecz poprawy jakości środowiska. SOER 2020 przedstawia daleko idące wnioski co do koniecznych zmian, które umożliwią realizację celów dot. środowiska, w tym klimatu. Cieszę się, że odnotowano w nim m.in. działania Polski na rzecz adaptacji do zmian klimatu, poprzez przywołanie projektu dot. opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w 44 polskich miastach

podkreślił minister.

Na marginesie Rady ds. Środowiska odbyły się spotkania z czeskim ministrem środowiska Richardem Brabcem oraz Dyrektorem Generalnym DG CLIMA, Raffeele Mauro Petriccione. Ponadto minister Kurtyka spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Zielonego Ładu Fransem Timmermansem. Rozmowy dotyczyły m.in. neutralności klimatycznej.

Polska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zrobimy to w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków. Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni wsparcie dla osiągnięcia tego celu

podkreślił Kurtyka.

Skomentuj artykuł: