Michałek: Reforma rynku pracy oznacza wdrożenie w Polsce nowego modelu polityki zatrudnienia

Dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy i pracodawców oraz bardziej efektywne i dostosowane do najaktualniejszych potrzeb zarządzanie migracjami zarobkowymi - to główne cele projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek spotkała się z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. kujawsko-pomorskiego.

Na wsparcie reformy rynku pracy - przede wszystkim na cyfryzację procesów i wdrożenie nowych cyfrowych narzędzi oraz na przygotowanie kadr do stosowania tych nowych metod pracy - została zaplanowana kwota 52 mln euro w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Komplementarne działania, np. z zakresu podnoszenia umiejętności, aktywizacji rodziców powracających do pracy i wsparcie zatrudnienia osób młodych - będą realizowane w ramach Polskiego Ładu.

Wiceminister Iwona Michałek spotkała się z przedstawicielami urzędów pracy we Włocławku, kontynuując prekonsultacje pakietu ustaw dotyczących rynku pracy.

Reforma rynku pracy, ujęta od strony regulacyjnej w pakiecie czterech omawianych ustaw i wpierana środkami KPO, oznacza tak naprawdę wdrożenie w Polsce nowego, prorozwojowego modelu polityki zatrudnienia - nastawionego na proaktywne działania, uwzględniającego dynamiczny rozwój polskiej gospodarki i stawiającego w centrum uwagi indywidualne potrzeby pracowników i potrzeby pracodawców

powiedziała wiceminister.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N