NASZ NEWS: Wiemy co z nowelizacją ustawy ws. OZE

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z apelem o jak najszybsze wznowienie prac nad dalszym procedowaniem nowelizacji, która umożliwi szybkie inwestycje w odnawialne źródła energii. Z naszych ustaleń wynika, że prace nad projektem cały czas trwają – dowiedział się portal FilaryBiznesu.pl.

Z ogromnym niepokojem zauważamy, że prace legislacyjne w zakresie nowelizacji tzw. ustawy antywiatrakowej uległy istotnemu spowolnieniu. Zaprojektowane zmiany przepisów miały głównie na celu liberalizację zasady „10H”, zgodnie z którą zabronione jest lokowanie elektrowni wiatrowych przy zabudowaniach w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości turbiny. Zasada w obecnym brzmieniu jest powszechnie uznawana za szkodliwą dla potencjału inwestycji w odnawialne źródła energii, a jednocześnie pozostaje ona jedną z najbardziej restrykcyjnych zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych w całej Unii. W rzeczywistości zasada ta sprawia, że przeprowadzenie inwestycji jest niemożliwe na 99,7% obszaru naszego kraju

 

zauważa Włodzimierz Ehrenhalt, główny ekspert ZPP ds. Energetyki.

Przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw został poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których uczestniczyły wszystkie środowiska i organizacje interesariuszy zaangażowanych w rozwój zielonej energii. W ten sposób wypracowany został konsensus, który miał przynieść znaczący impuls inwestycyjny dla polskiego rynku OZE. Tym samym niezrozumiałe dla nas pozostaje, dlaczego uchwalenie nowelizacji napotyka na kolejne przeszkody i przebiega tak wolno.
Mając powyższe na uwadze, apelujemy do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o jak najszybsze wznowienie prac nad dalszym procedowaniem nowelizacji, która umożliwi szybkie inwestycje w odnawialne źródła energii

napisał w opinii przesłanej do naszej redakcji Główny Ekspert ZPP ds. energetyki.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii dowiedzieliśmy się, że prace nad projektem nigdy nie były wstrzymane i nadal trwają.

Obecnie jesteśmy na etapie końcowej analizy otrzymanych podczas uzgodnień i konsultacji różnorodnych, wieloaspektowych uwag od ponad 70 podmiotów

podano nam.

W resorcie podkreślono, że podstawową intencją przyświecającą MRiT jest, aby projektowana reforma była rozsądnym kompromisem, mającym na celu zapewnienie rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mieszkańcom terenów w sąsiedztwie planowanej inwestycji właściwego dostępu do informacji oraz zapewnieniu uwzględnienia ich wpływu na proces lokalizacji inwestycji – usłyszeliśmy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Źródło

Skomentuj artykuł: