NASZ TEMAT. Firma wróciła w polskie ręce. Została wykreślona z listy sankcyjnej

Z listy sankcyjnej firm prowadzonej przez MSWiA w związku z agresją Rosji na Ukrainę została wykreślona firma Maga Foods sp. z o.o., ponieważ zmienił się jej właściciel - została przejęta przez spółkę pracowniczą - poinformował wiceminister SWiA Maciej Wąsik.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji napisał o tym w czwartek na Twitterze.
Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju.

Firma spożywcza ponownie w polskich rękach. Doczeka się skreślenia z listy sankcyjnej MSWiA?

Lista sankcyjna została opublikowana w kwietniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Jej utworzenie umożliwiła ustawa, która wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Ustawa rozszerzyła możliwość stosowania mechanizmów, wynikających z unijnych przepisów sankcyjnych, związanych z mrożeniem majątków i wstrzymywaniem transakcji. Dodała także dwa rozwiązania krajowe, czyli możliwość wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wpisania do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Pierwotnie na liście znalazło się 50 osób i podmiotów gospodarczych, które zostały objęte sankcjami za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie agresji Rosji na Ukrainę, czy też naruszeń praw człowieka w Rosji lub na Białorusi.

Źródło

Skomentuj artykuł: