Ogłoszono konkurs na prezesa i wiceprezesów PGE

Postępowanie, oprócz prezesa zarządu, ma wyłonić wiceprezesów ds. finansowych, ds. operacyjnych, ds. handlowych, ds. korporacyjnych i wiceprezesa ds. innowacji.

Pisemne zgłoszenie kandydatów na stanowiska w zarządzie należy składać w siedzibie spółki w Warszawie w dni robocze w godz. 9:00-15:00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 r. o godz. 15:00.

Informacje o spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30 stycznia 2020 r. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie spółki 4 lutego 2020 r., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 11 lutego – 12 lutego 2020 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: