Pierwszy przetarg z Programu Kolej Plus

Kolej przybliży Wieluń do Łodzi. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)". Szacowana wartość inwestycji, która będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r., to 580 mln zł.

PKP PLK ogłaszają przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru nad inwestycją, polegającą na budowie nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem.  Wcześniej pomiędzy PLK a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zawarta została umowa w sprawie realizacji tej inwestycji.

- Program Kolej Plus to program walki z wykluczeniem komunikacyjnym w wielu polskich regionach. Usprawnimy komunikację między wieloma miastami a ośrodkami wojewódzkimi. To pierwszy tego typu program, w którym rząd współpracuje z samorządem i współfinansuje zgłoszone przez lokalne społeczności projekty. Jestem pewien, że takie inwestycje staną się dodatkowym impulsem rozwojowym dla każdego regionu, w którym będą przeprowadzone

- powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dzięki budowie nowej linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) mieszkańcy południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy województwa wyniesie około 1h 39 min.

- Mieszkańcy Wielunia oraz południowej części województwa dzięki budowie nowych przystanków będą mogli korzystać z pociągów w codziennej komunikacji do pracy lub szkoły oraz celach turystycznych. Podróże koleją to wybór jednego z najbardziej ekologicznych środków transportu spośród komunikacji zbiorowej

- stwierdził Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK SA.

W ramach projektu wybudowana zostanie nowa, około 28 km jednotorowa linia kolejowa łącząca linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń). Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych.

Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków kolejowych: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie, zostaną też dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.  

Źródło

Skomentuj artykuł: