Kto zmienia pracę i dlaczego. Raport pokazuje aktualną sytuację na rynku pracy

Dla 59% ankietowanych praca jest istotnym elementem życia, a 54% czerpie z niej satysfakcję – wynika z najnowszym raporcie przygotowanym przez PARP. Co piąty pracownik zmienił pracę w ciągu ostatniego półrocza.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2023 r. wyniosła 5,0% - Z danych wynika z danych GUS. W porównaniu z sierpniem 2023 r. nie zmieniła się, a w porównaniu z wrześniem 2022 r. była niższa o 0,1 p.p. Wg Eurostatu bezrobocie od wielu miesięcy należy do najniższych w UE.

W poszukiwaniu ciekawej pracy

W III kw. 2023 r., podobnie jak w poprzednim, 20% pracowników zadeklarowało zmianę pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 17% – że zmieniło stanowisko u swojego pracodawcy. Najczęściej pracę zmieniali zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii (34%), handlu detalicznym i hurtowym (26%) oraz transporcie i logistyce (po 21%).  Głównymi powodami wskazywanymi przez ankietowanych były wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (48%) oraz chęć rozwoju zawodowego (42%). Średni czas poszukiwania pracy w III kw. 2023 r. wyniósł 2,7 miesiąca vs 3,6 w II kw. 2023 r.

W porównaniu do drugiego kwartału br. odsetek respondentów pozytywnie oceniających szansę na znalezienie nowej pracy, tak samo dobrej lub lepszej od obecnej, wyniósł 69% vs 63%. Z przeprowadzonego badania wynika, że 4 na 10 badanych nie ma aktualnie planów związanych ze zmianą pracodawcy. Jednak 31% pracowników chciałoby zmienić pracę w ciągu najbliższych 3 miesięcy, 20% w ciągu roku, a 8% ankietowanych oczekuje zmiany organizacji w perspektywie nadchodzących 6 miesięcy.

W miejscu pracy pracownicy najbardziej doceniają: ciekawy zakres obowiązków (51%), ludzi, z którymi pracują (41%), możliwości rozwoju, uczestniczenia w kursach oraz szkoleniach (34%), możliwość pracy hybrydowej (32%), szefa, który docenia ich pracę (29%). 59% ankietowanych stwierdza, że praca jest dla nich istotnym elementem życia, a 54% czerpie z niej satysfakcję.

Wolni strzelcy – słowo o freelancingu

Według raportu PARP w Polsce działa 330 tys. niezależnych specjalistów (wzrost o 8,3% r/r). Na ogół są to ludzie w wieku 26–35 lat (46,6%). 77,3% freelancerów przed rozpoczęciem swojej działalności pracowała na etacie, natomiast dla 22,7% był to pierwszy wybór ścieżki kariery. Z samych zleceń utrzymuje się tylko 23,2% respondentów.

Ponad 80% ankietowanych twierdzi, że ich zarobki w porównaniu z 2022 r. zwiększyły się (40,2%) lub pozostały na tym samym poziomie (40,7%).

Z usług freelancerów korzystają głównie mikrofirmy (40,7%) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (35,1%). 39% badanych wskazało, że wykonuje zlecenia dla klientów zagranicznych. Najtrudniej pozyskać zlecenia od dużych korporacji – kontrakty z nimi zawiera tylko 8,2% ankietowanych.

Źródło

Skomentuj artykuł: