Zmiany w adwokaturze. Nowe zasady wykonywania zawodu wprowadzone w regulaminie i kodeksie etyki

Wraz z najnowszymi poprawkami w regulaminie adwokackim i kodeksie etyki adwokackiej, polska adwokatura przejmuje inicjatywę w dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków prawnych i technologicznych. 

Jedną z kluczowych modyfikacji jest zastąpienie terminu „wydać" słowem „udostępnić" w kontekście przekazywania dokumentów klientowi na jego wyraźne żądanie. Ta subtelna zmiana ma na celu dostosowanie języka do realiów elektronicznego świata, umożliwiając adwokatom skuteczne udostępnianie dokumentów drogą elektroniczną lub w tradycyjny sposób w kancelarii.

Zmiana terminologii z „wydać” na „udostępnić' to nie tylko kwestia słów, ale także duża zmiana w dostępie do dokumentów prawnych. Nasza zdolność do efektywnego udostępniania informacji elektronicznie lub tradycyjnie przekłada się na szybsze i bardziej dostępne usługi prawne dla klientów. To krok w przyszłość praktyki adwokackiej – komentuje Arkadiusz Lewandowski z Kancelarii Adwokackiej KPK Legal.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia publikatora aktów wydawanych przez samorząd adwokacki. Choć zmiany w regulaminie wprowadziły pozytywne innowacje, nadal istnieje problem dostępu do tych aktów, co może prowadzić do opóźnień w zapoznawaniu się z aktualnymi przepisami. Branża adwokacka z pewnością będzie więc monitorować dalsze kroki w celu poprawy dostępności informacji.

Znaczącą nowością jest również rezygnacja z sztywnych zasad podziału kosztów w umowach wspólnot biurowych. Adwokaci teraz mają większą swobodę w ich kształtowaniu, co z pewnością sprzyja elastyczności w dostosowaniu współpracy do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Nowe zasady są dla nas adwokatów niczym powiew świeżego powietrza w naszej codziennej praktyce. Umożliwiają elastyczność w negocjacjach, co przekłada się na lepszą współpracę w ramach wspólnot biurowych. To korzystne rozwiązanie dla całej adwokatury – dodaje Arkadiusz Lewandowski.

W nowym regulaminie szczególną uwagę poświęcono również kwestii wyznaczania zastępców za adwokatów, którzy z jakiegoś powodu zaprzestali wykonywania zawodu. Dodanie rozdziału dotyczącego tego zagadnienia jest znaczącym krokiem naprzód, umożliwiając bardziej elastyczne podejście do wyznaczania zastępców spoza danej izby. Wprowadzenie limitu, który ogranicza jedną osobę do roli zastępcy dla nie więcej niż trzech adwokatów, stanowi zabezpieczenie przed nadużyciami i gwarantuje równomierne rozłożenie obowiązków.

Kancelaria Adwokacka KPK Legal - specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności instytucji finansowych, w tym banków i towarzystw ubezpieczeń, oraz podmiotów z branży IT. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych.

Źródło

Skomentuj artykuł: