Wspólnie na rzecz zielonych technologii

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę w zakresie wspierania rozwoju zielonych technologii. Współpraca obu podmiotów oraz kapitału prywatnego ma umożliwić komercjalizację pomysłów i przyczynić się do sukcesów z polskich przedsiębiorców wprowadzających na rynek nowoczesne rozwiązania poformowali sygnatariusze umowy.

- Mamy zaszczyt być pierwszą instytucją finansową, który zdecydowała się na łączenie sił z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dwóch typach projektów. Pierwszy typ projektu to innowacje oparte o technologie cyfrowe. Drugi to technologie zielone, które w przyszłości będą podstawą zielonej transformacji polskiej gospodarki. Te dwie nogi - zielona i cyfrowa - wyznaczają pewien trend na najbliższych kilkanaście lat. Dlatego wierzymy, że nasza współpraca z NCBR będzie stanowić pozytywny impuls dla zielonych zmian w naszym kraju - powiedział prezes BOŚ Banku Wojciech Hann.

Ocenił on, że dzięki współpracy z NCBR liczba transakcji wzrośnie o 10% w skali roku. - Liczymy na kilkaset transakcji w ciągu roku, które będziemy mogli realizować z udziałem NCBR-u - powiedział.

Jak zaznaczył, BOŚ Bank oferuje pełne wsparcie merytoryczne w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, pomoc w składaniu ofert, w organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych, a także w pełnieniu roli opiniującej dla projektów zgłoszonych w inicjatywach NCBR.

Zastępca dyrektora NCBR Przemysław Kurczewski zaznaczył, że zgodnie z nową strategią NCBR jednym z kluczowych kierunków rozwoju w przyszłości będzie wsparcie Zielonego Ładu.

- Chodzi o to, aby wspierać innowacyjny pomysł od początku do momentu komercjalizacji, wdrażania i zdobywania rynków. Liczymy na to, że technologie stworzone w ramach naszych konkursów wyjdą naprzeciw polskim potrzebom , związanym z kształtowaniem Zielonego Ładu. Będą to także technologie uniwersalne, które znajdą swoje miejsce na europejskim i światowym rynku. A nasi przedsiębiorcy - poprzez współpracę z BOŚ Bankiem - otrzymają finansowanie na rozwój tych technologii i podbijanie rynków międzynarodowych - powiedział Kurczewski.

NCBR spodziewa się, że wsparcie BOŚ Banku w połączeniu z prywatnym kapitałem umożliwi komercjalizację pomysłu i zwiększy skalę ewentualnego podbijania rynków przez polskich przedsiębiorców.

- Działania planowane w ramach umowy, takie jak np. identyfikacja nowych ścieżek interwencji na rzecz rozwoju i sposobów finansowania innowacji środowiskowych, zmniejszenie ryzyka wejścia na nowy rynek oraz elastyczne zarządzanie etapem zamówień to część aktywności, które będą wspierać polskich naukowców i przedsiębiorców w procesie badań i wdrożeń innowacyjnych proekologicznych przedsięwzięć - powiedział ISBNews.TV wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Sygnatariusze umowy będą wspierać proces transformacji energetycznej, w szczególności poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. BOŚ Bank i NCBR będą nie tylko prowadzić działania związane z finansowaniem przedsiębiorców, ale także promować efekty inicjatyw wspartych umowami. Wspólnie prowadzone konsultacje będą zmierzały do identyfikacji szczegółowych zielonych technologii oraz ich komercjalizacji i upowszechniania, a także do tworzenia narzędzi wsparcia lub finansowania twórców czy też odbiorców zielonych technologii.

Oba podmioty będą inicjowały działania zmierzające do wdrażanie idei tzw. organizacji innowacji. Oznacza to wspólne tworzenie strukturalnych i organizacyjnych rozwiązań, które mają wesprzeć polskich naukowców i przedsiębiorców w procesie badań i wdrożeń innowacyjnych przedsięwzięć w obszarach największych wyzwań gospodarczych.

Źródło

Skomentuj artykuł: