Kolejna polska spółka na Nowym Jedwabnym Szlaku 

Spedcont, spółka wchodząca w skład Grupy Pekaes,  rozwija współpracę w zakresie transportu drobnicy kolejowej na trasie Chiny-Europa-Chiny. Operator poinformował o uruchomieniu własnego pociągu na Nowym Jedwabnym Szlaku. Towary dotarły do granicy polsko-białoruskiej w Małaszewiczach, skąd zostały przetransportowane do magazynu klienta w zachodniej Polsce.

Pod koniec lutego polska firma zainicjowała własny projekt spedycyjny i uruchomiła pierwszy pociąg operatorski na Nowym Jedwabnym Szlaku. Towary jej klienta w ponad 40. kontenerach wyruszyły 22 lutego z Chengdu i 8 marca dotarły do przejścia granicznego w Małaszewiczach, a następnie zostały załadowane na samochody i dostarczone do magazynu firmy zamawiającej transport.
 

- Jest to pierwszy cały pociąg (tzw. block train) zorganizowany przez Spedcont. Wcześniej wysyłaliśmy grupy kontenerów liczące od 15 do 30 sztuk. Zlecenie obejmowało kompleksową usługę logistyczną, w tym organizację transportu, odbiór towaru z fabryk w kilku lokalizacjach w Chinach, procedury celne, odprawę importową, dostawę drogową na rozładunek do odbiorcy

stwierdza Marcin Dobruchowski, prezes firmy.

Operator od lat inicjuje nowe projekty, rozbudowuje swój terminal w Łodzi oraz intensywnie rozwija współpracę w zakresie usług celnych i transportu drobnicowego kolejowego we współpracy z kontrahentami z Europy i Azji.

Spedcont zapowiada dalsze inwestycje, m.in. w zakresie rozbudowy łódzkiego terminalu. Ponadto, spółka rozszerzyła już swoją ofertę usług magazynowych o formowanie i rozformowywanie kontenerów w magazynie, obejmującą także specjalizację w towarach „ciężkich” do 12t. 


 

Skomentuj artykuł:

N